Podnikanie pre radosť
Podporíme Vás tak, aby ste podnikali s radosťou,
ľahkosťou a prehľadom.

Referencie

Lydku poznám viac ako 10 rokov. Za tú dobu mi veľakrát dokázala, že jednou z tých naozaj najlepších vo svojom odbore. Je typickým predstaviteľom človeka, kto robí presne to, čo ho baví. A je v tom neskutočne dobrý. Ona naviac k suchým číslam dokáže pridať aj veľkú dávku empatie, čím ekonómiu vloží do širšieho kontextu podnikania.
Ing. AttilaDanko, konateľ spoločnosti IBG International Battery GroupNaša firma je so spoluprácou s p.Púpavovou veľmi spokojná, pretože plní všetky dohodnuté úlohy, dodržuje termíny a svoju prácu vykonáva veľmi zodpovedne.
Ing. Ladislav Valíček, konateľ spoločnosti DaL Development spol. s r.o.Podnikanie pre radosť je jedna z mála spoločností, ktorá sa na podnikanie pozerá ako na životný štýl, ktorý má prinášať radosť a uspokojenie. Hľadá spôsoby, ako požiadavky a nároky podnikateľa zosúladiť s potrebou dodržiavať legislatívu.
Je to spoločnosť, ktorá mojej firme pomohla vystúpiť na úplne novú, vysnívanú úroveň môjho podnikateľského snaženia. Odborné a praktické rady, kvalitné pripomienky a návrhy na prekonanie jednotlivých výziev, ktorými podporujú moje podnikateľské nápady, sa pre mňa stali neoddeliteľnou súčasťou rozhodovania.
Fascinuje ma ľahkosť, s akou pristupujú k jednotlivým výzvam v rámci mojej spoločnosti. Presvedčili ma, že naozaj všetko má svoje riešenie!
Mária Závodná, začínajúca podnikateľkaSpoľahlivý partner! Aj keď za krátku dobu, čo spolupracujeme, som spokojná s vedením účtovníctva firmy - malej spol. s r. o. Ďakujem aj za cenné rady v rámci ekonomického poradenstva.
Mgr. Iva Bukvová, konateľka spoločnosti Mika spol s.r.o.Spoločnosť Podnikanie pre radosť je mojou pravou rukov v mojom malom podnikaní, profesionálny prehľad a ľudský prístup si veľmi cením. Som v´dačná , že celé naše účtovníctvo a personálne záležitosti spravuje práve táto spoločnosť, bez vás by sme už nemohli fungovať..... Ďakujeme.
Mgr. Jarmila Sokolová, konateľka spoločnosti PROMEDIS s.r.o.
Spolupracujeme: